It´s time to

START THE CHANGE

vzdelávací projekt

Amnesty International Slovensko

Ciele a obsah projektu

Kedy projekt začína a aký je jeho priebeh?

METÓDY A OBSAH

Vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnete počas tréningu a ktoré sú náplňou projektu.

Amnesty International Slovensko

a vzdelávanie

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Našim skutočným cieľom je však pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv mobilizovaním verejnosti, ktorá môže vyvíjať tlak na vlády, ozbrojené politické skupiny a medzivládne skupiny prostredníctvom verejných zhromaždení, písania listov, vzdelávania o ľudských právach, koncertov na zvýšenie povedomia, priamej advokácie, cielených výziev v prospech jednotlivcov, e-mailových petícií a iných online akcií, partnerstvami s miestnymi skupinami vedúcimi kampane, komunitných aktivít a spolupráce so študentskými skupinami.

 

Porušovanie ľudských práv rieši Amnesty International nielen vo chvíli, keď už sa stane akútnym problémom, ale snaží sa mu predchádzať. Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku. 

Amnesty International Slovensko

FACEBOOK

Web

MEDZINÁRODNÁ PLATFORMA PROJEKTU

https://www.startthechange.eu/

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change! je financovaný s podporou Európskej únie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now