OBSAH PROJEKTU
Start the Change!

Pedagógovia a pedagogičky, ktorí sa do projektu prihlásia, absolvujú tréning v spolupráci s lektormi a lektorkami neformálneho vzdelávania Amnesty International Slovensko. Vedomosti a skúsenosti, ktoré počas projektu nadobudnú zúžitkujú nielen počas trvania tréningu, ale aj v rámci svojej pedagogickej praxe a pri práci s mládežou.

Tréning bude pozostávať z metodickej a obsahovej časti.

Pedagógovia a pedagogičky počas tréningu takisto získajú príručku Manuál pre pedagógov a pedagogičky: Start the Change!, ktorá bude obsahovať vedomosti z oblasti ľudských práv, migrácie a trvalo udržateľného rozvoja, ako aj metódy, ktoré je možné pri výučbe týchto tém využiť. Súčasťou metodického balíčka bude aj Manuál k Maratónu písania listov Amnesty International.

Všetky výdavky spojené s tréningom sú hradené z projektu Start the Change! (ubytovanie, strava, doprava)

METÓDY

TÉMY

Amnesty International Slovensko

a vzdelávanie

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Našim skutočným cieľom je však pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv mobilizovaním verejnosti, ktorá môže vyvíjať tlak na vlády, ozbrojené politické skupiny a medzivládne skupiny prostredníctvom verejných zhromaždení, písania listov, vzdelávania o ľudských právach, koncertov na zvýšenie povedomia, priamej advokácie, cielených výziev v prospech jednotlivcov, e-mailových petícií a iných online akcií, partnerstvami s miestnymi skupinami vedúcimi kampane, komunitných aktivít a spolupráce so študentskými skupinami.

 

Porušovanie ľudských práv rieši Amnesty International nielen vo chvíli, keď už sa stane akútnym problémom, ale snaží sa mu predchádzať. Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku. 

Amnesty International Slovensko

FACEBOOK

Web

MEDZINÁRODNÁ PLATFORMA PROJEKTU

https://www.startthechange.eu/

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change! je financovaný s podporou Európskej únie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now