O ČOM PROJEKT JE?

Start the Change!

Cieľom projektu Start the Change! je zapojenie čo najvyššieho počtu študentov  a študentiek do aktívneho občianskeho života - napríklad formou organizácie Maratónu písania listov, tvorby dokumentárnych filmov alebo dobrovoľnou činnosťou rôzneho druhu v rámci svojej školy, ako aj v rámci komunity.

Cieľom projektu je tiež zlepšenie povedomia študentov a študentiek o ľudských právach v medzinárodnom kontexte a o súvislostiach medzi migráciou, utečenectvom a globálnou nerovnosťou. Projekt sa zameriava aj na témy týkajúce sa ľudí na úteku a strategické rozvojové ciele OSN.

Úlohou pedagógov a pedagogičiek, ktorí sa do projektu Start the Change! zapoja, bude implementovať inovatívne metódy v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania do osnov a vyučovania v rámci svojej praxe, ako aj podporovať študentov a študentky v dobrovoľníckej činnosti.

Tieto vedomosti a zručnosti vyučujúci nadobudnú na tréningu, ktorý prebehne v spolupráci s koordinátormi a koordinátorkami ľudskoprávneho vzdelávania Amnesty International Slovensko, ako aj na medzinárodnom seminári, ktorý sa uskutoční v  spolupráci s vybranými pedagógmi a pedagogičkami a partnerskými organizáciami projektu Start the Change! z 12 európskych krajín. Pedagógovia a pedagogičky tiež budú mať možnosť absolvovať viacero online kurzov na rôzne témy, ako aj konzultovať témy so zamestnancami a zamestnankyňami Amnesty International Slovensko.

Pedagógovia a pedagogičky, ktorí sa rozhodnú zúčastniť sa projektu Start the Change! dostanú tiež k dispozícii didaktickú príručku, ktorá bude obsahovať metódy a obsah, ktorý by mali svojim študentom a študentkám na vyučovaní, aj mimo neho, sprostredkovať.

Amnesty International Slovensko

a vzdelávanie

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Našim skutočným cieľom je však pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv mobilizovaním verejnosti, ktorá môže vyvíjať tlak na vlády, ozbrojené politické skupiny a medzivládne skupiny prostredníctvom verejných zhromaždení, písania listov, vzdelávania o ľudských právach, koncertov na zvýšenie povedomia, priamej advokácie, cielených výziev v prospech jednotlivcov, e-mailových petícií a iných online akcií, partnerstvami s miestnymi skupinami vedúcimi kampane, komunitných aktivít a spolupráce so študentskými skupinami.

 

Porušovanie ľudských práv rieši Amnesty International nielen vo chvíli, keď už sa stane akútnym problémom, ale snaží sa mu predchádzať. Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku. 

Amnesty International Slovensko

FACEBOOK

Web

MEDZINÁRODNÁ PLATFORMA PROJEKTU

https://www.startthechange.eu/

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change! je financovaný s podporou Európskej únie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now